O persoană din patru suferă la un moment dat pe parcursul vieţii o tulburare de sănătate mentală. Tulburările de sănătate mentală reprezintă un cost social şi economic foarte mare şi în acelaşi timp un factor de risc pentru afecţiunile somatice. Modalitatea cea mai eficientă de a abordare a problemelor de sănătate mentală este prevenirea acestora.

Problemele de sănătate mentală sunt dintre cele mai sensibile şi mai complexe probleme care sunt explicate de mai mulţi factori. Cercetările de psihologie, neurologie şi psihosomatică oferă informaţii valoroase despre factorii de risc pentru dezvoltarea tulburărilor de sănătate mentală şi factorii protectori ai sănătăţii mentale.

Care sunt cauzele tulburărilor de sănătate mentală ?

Cercetările promovează modelul Stress-Vulnerabilitate-Coping ca model explicativ al tulburărilor de sănătate mentală (Zubin şi Spring). Modelul pleacă de la premise că fiecare persoană posedă caracteristicile sale:

  • biologice,
  • psihologice
  • sociale

Aceste caracteristici pot fi atât puncte tari cât şi puncte de vulnerabilitate ale persoanei.

O varietate de factori biologici, factori din contextul de viaţă al persoanei, factori psihologici influenţează vulnerabilitatea unei persoane de a dezvolta tulburări de sănătate mentală. Toţi aceşti factori sunt consideraţi factori de risc.

Tulburările de sănătate mentală apar ca rezultat al interacţiunii dintre vulnerabilitatea crescută a unei persoane (dată de factorii de risc) şi situaţii crescute de stres.

Dacă factorii de risc nu sunt prezenţi, lipsa lor este considerată un element protector alături de alte elemente şi protejează persoana sau facilitează reabilitarea ei, în cazul apariţiei unei tulburări de sănătate mentală.

Ce sunt factorii de risc şi factorii protectori pentru sănătatea mentală ?

Intervenţiile pentru protejarea sănătăţii mentale au ca obiectiv reducerea factorilor de risc şi întărirea factorilor protectori pe tot parcursul vieţii.

Factorii de risc pentru sănătatea mentală

Sunt reprezentaţi de situaţii sau evenimenete care cresc vulnerabilitatea persoanei la tulburări de sănătate mentală (abuz, neglijare etc.). Factorii de risc cresc probabilitatea unei severităţi mai mari a tulburării de sănătate mentale şi a unei durate mai lungi.

Factorii protectori pentru sănătatea mentală

Sunt reprezentati de abilităţi, situaţii sau evenimente care inhibă sau reduc vulnerabilitatea personală şi cresc rezistenţa persoanei la a dezvolta tulburari de sanatate mentala (monitorizarea din partea părinţilor, abilităţi de interacţiune sociala etc).

De exemplu, abuzul fizic sau emoţional al copiilor şi tulburările de sănătate mentală ale părinţilor în perioada de copilărie timpurie cresc riscul de depresie şi anxietate pentru perioada de viaţă adultă, în timp ce relaţiile securizante de atasament şi suportul din partea familiei reduc acest risc. C

omportamentele de risc ale mamei în timpul sarcinii (consum de alcool, droguri, fumat) şi evenimentele aversive foarte timpurii pot cauza vulnerabilităţi neuropsihologice.

Conflictele maritate pot preceda tulburările de comportament la copii, depresie la femeia din cuplu şi probleme legate de consumul de alcool la ambii parteneri din cuplu.

De asemenea, o problemă de sănătate mentală poate fi factor de risc pentru alte probleme de sănătate: tulburările de anxietate cresc riscul pentru depresie, în timp ce depresia creşte riscul pentru bolile cardiovasculare.

Deficitul de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) este factor de risc pentru probleme de comportament în copilărie şi în perioada adolescenţei, şi factor de risc pentru probleme legate de consumul de alcool şi depresie în perioada adultă.

Psihoterapia adreseaza aceste probleme de sanatate.