CONTEXTELE IN CARE SE POATE APLICA EVALUAREA PSIHOLOGICA:

 • Venirea in completarea procesului de recrutare prin evaluarea candidatilor selectati si minimizarea riscului de angajare a persoanelor cu vulnerabilitati psihoemotionale sau a nepotrivirii pe post/ in companie;

 • Sprijinirea procesului de managementul performantei prin identificarea potentialului angajatilor, a posibilelor bariere in dezvoltare lor profesionala, a potrivirii competentelor angajatilor cu profilul pozitiilor;

 • Evaluarea dinamicii in echipele disfunctionale si adresarea cauzelor care pot tine de modul de functionarea individuala al membrilor;

 • Oferirea de suport in dezvoltarea planurilor de cariera;

Pentru mai multe detalii, accesaţi >> Servicii psihologice pentru companii

OBIECTIVUL EVALUĂRII PSIHOLOGICE:

Cele mai frecvente obiective ale evaluarii psihologice care sprijina obiectivul urmarit de companie prin evaluarea psihologica a angajatilor sunt:

1. Identificarea caracteristicilor modului personal de funcţionare în raport cu activităţile de muncă, precum şi în interacţiunea cu clienţii şi colegii  de muncă:

 • caracteristici care cresc rezistenţa psihologică la speficul activităţii sau

 • caracteristici care cresc vulnerabilitatea la stres, disconfort emoţional şi insatisfacţie profesională.

2. Identificarea principalor nevoi psihoemoţionale care are ca scop crearea un context de muncă care să valorifice potenţialul individual.

3. Oferirea de recomandări pentru ameliorarea vulnerabilităţii personale.

IN CE CONSTA EVALUAREA PSIHOLOGICA:

Instrumentele de lucru sunt validate si acreditate pentru folosire:

Bateria de teste psihologice si aptitudini cognitive (BTPAC),

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III),

Scala de titudini disfuncţionale (DAS),

Chestionar schemelor cognitive (YSQ-S3),

Scala de atitudini şi convingeri disfuncţionale (ABS),

METODOLOGIA DE LUCRU:

 1. Aplicarea unui set de chestionare cu durata de x h, in functie de oiectivul evaluarii.

 2. Un interviu semistructurat faţă în faţă cu durata de 1h.

 3. Raport scris al evaluarii: sumarizarea si interpretarea rezultatelor sunt cuprinse intr-un raport de evaluare, discutat atat cu persoana evaluata, cat si cu persoana care cere evaluarea

NATURA EVALUĂRII:

Atât chestionarele, cât şi interviul urmăresc modul de a gândi şi nivelul de dezvoltare a unor abilităţi. Modul de a gândi şi de a percepe situaţii este important deoarece:

 • Modul de a percepe şi de a interpreta evenimentele, modul în care ne comportăm perpetuează frecvent stilul disfuncţional de gândire;

 • Modul de gândire este cel mai important determinant al emoţiilor la oameni;

 • Gândirea disfuncţională este cauza principală a distresului emoţional; mare parte din stres şi din suferinţa emoţuională este rezultatul gândirii disfuncţionale;

 • Dacă stresul şi suferinţa emotională sunt cauzate de menţinerea unor convingeri dezadaptative, modalitatea optimă de a înlatura distresul este modificarea acestor convingeri;

 • Printre factorii etiologici ai convingerilor dezadaptative se numară experienţele de viaţă timpurii sau recente, influenţe genetice şi de mediu;