Scopul oricărui manager este să îmbunăţească performanţa oamenilor pe care îi coordonează. Acest program de training arată managerilor care sunt mecanismele care stau la baza performanţei în muncă, ce anume determină în mod specific performanţa unui angajat, cum pot interveni în sensul diminuării comportamentelor neperformante şi susţinerii celor performante.

Si exista 2 cursuri :

1. Managementul performanţei angajaţilor

Specific acestui curs este faptul că managerii vor învăţa cum să gestioneze zi de zi comportamentele angajaţilor, cum să reacţioneze la ceea ce fac angajaţii bine cât şi la ce au de îmbunătăţit, astfel încât în final rezultatul să fie o performanţă ridicată.

Ce vor putea face participanţii în urma cursului:

  • Vor transpune obiective ale companiei, ale departamentelor şi ale jobului în sarcini şi comportamente concrete pentru fiecare angajat;
  • Vor defini probleme de performanţă în comportamente care pot fi gestionate în mod specific;
  • Vor identifica şi aplica metode de gestionare a comporamentelor angajaţilor, pentru a încuraja comportamentele dorite şi a reduce pe cele neperformante
  • Vor dezvolta abilităţi de lucru cu angajaţii/ colegii (feedback, motivare, comunicare, delegare, evaluare, organizarea şedinţelor/ întalnirilor de lucru etc).

2. Motivarea nefinanciară a angajaţilor

De multe ori ca manageri resimţim presiunea de a reaminti angajaţilor ce să facă, de a-i verifica, de a le repeta. Aceasta ne fragmentează timpul şi ne scade concentrarea, şi de multe ori simţim că demotivarea angajaţilor are efecte negative nu doar asupra rezultatelor lor, ci şi asupra calităţii propriei noastre munci. Construit pe metode de ultim moment de psihologie aplicată în business, acest training este un context nou pentru manageri de a afla informaţii şi de a-şi exersa abilităţi de gestionare a situaţiilor de demotivare a angajaţilor.

Ce vor putea face participanţii în urma cursului:

  • Vor şti ce îl motivează pe un angajat să facă o anumită sarcină într-un anumit context;
  • Vor aplica paşii pe trebuie să-i facă pentru a-l determina pe angajat să facă frecvent şi consecvent o sarcină;
  • Vor identifica factorii care menţin în organizaţie/ departament demotivarea angajaţilor;
  • Vor folosi cele mai eficiente beneficii la locul de muncă;
  • Vor rezolva situaţii de genul: angajatul face un lucru doar când i se cere, eventual când i se reaminteşte, nu vine cu iniţiative sau cu idei noi, realizează sarcini greşit, depăşeşte termenele limită sau amână sarcini etc