Valoarea adăugată a COACHING-ului cognitiv-comportamental:

COACHING-ul cognitiv-comportamental abordează modul în modul în care gândurile nostre afectează emoţiile noastre, modul în care luăm decizii, ne stabilim obiective și acţionăm pentru atingerea lor. CCC se centrează pe modificarea convingerilor care ne sabotează şi intervine asupra emoțiilor, atitudinilor şi acţiunilor care blochează performanţa.

Pentru mai multe detalii, accesaţi >> Servicii psihologice pentru companii

COACHING-ul cognitiv-comportamental se bazează pe dovezi ştiiţifice ale psihologiei cognitive-comportamentale (evidence-based). Ca urmare, ceea ce face cel mai bine acestă formă de asistare a angajaţilor este să motiveze pentru a avansa de la gândirea şi comportamentele de performanță actuale, la un mod de gândire mai flexibil şi mai adaptat, la performanțe îmbunătățite, la o dezvoltarea durabilă și de succes.

Obiectivul programului de Coaching:

Dezvoltarea individuală și/sau de echipă, eliminarea barierelor personale către succes,  atingerea obiectivelor, dezvoltarea de abilităţi de automanagement şi management al oamenilor, valorificarea potenţialului individual.

METODOLOGIA COACHING-ului cognitiv-comportamental:

Fiecare sesiune de coaching are o agendă care este ghidată de întrebări puternice:

• MĂSURAREA NIVELULUI DE BAZĂ: Unde sunteţi acum?

• STABILIREA OBIECTIVELOR: Ce vreţi să obţineţi?

• IMPLEMENTAREA ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI: Ce veți face pentru a obține ceea ce doriţi?

• MĂSURAREA REZULTATELOR: Ce aţi învățat și modul în care au fost atinse obiectivele?

Setul de instrumente utilizat este dezvoltat pornind de la modelele psihologice bazate pe dovezi, şi tehnici de intervenţie psihologică adaptate realităţii organizaţionale.

Aspectele care pot fi abordate în sesiunile de coaching individual sau de echipă:

(Toate subiectele vor fi abordate într-un mod sistematic, care este bazat pe dovezi ştiinţifice și orintatpe atingerea obiectivelor).

– Pregătirea pentru o poziție de conducere;

– Dezvoltarea de abilități: prezentări în faţa unei audienţe, managementul timpului, refuzul etc;

– Amânarea

– Controlul furiei;

– Burn out;

– Asertivitatea;