Am luat cunoștință de DECLARAȚIA DE PROTECȚIE A DATELOR și sunt de acord ca datele pe care le-am furnizat să fie colectate și stocate electronic. Datele mele vor fi utilizate doar în scopul strict al procesării și al răspunsului la solicitarea mea. Prin trimiterea înregistrării sunt de acord cu prelucrarea. Vă rugăm să trimiteți întrebări despre confidențialitate la: bogdana@mindinstitute.ro

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SC. Mind Instit SRL 

Subsemnatul/a _____________________________________________________________ nr. telefon mobil _________________, adresa de e-mail _____________________________ . Declar urmatoarele privind PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. a) Sunt de acord cu prelucrarea de catre SC. Mind Instit SRL a datelor mele cu caracter personal indispensabile  in vederea prestarii serviciilor de consiliere psihologica si psihoterapie solicitate, cu respectarea legislatiei  specifice in vigoare.  

Da Nu 

 1. b) Sunt de acord ca datele mele personale, constand in adresa email si numar de telefon, sa fie prelucrate de  SC. Mind Instit SRL in scop de marketing: adica, sa primesc 2 newsletter-uri anuale si emailuri de informare  privind workshopuri sau alte servicii cu scop terapeutic organizate in viitor.  

Da Nu 

Am primit Notificarea SC. Mind Instit SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa la prezentul  formular) si am fost informat ca:  

SC. Mind Instit SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in  materie de prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul prestarii serviciilor de consiliere  psiholologica si psihoterapie si, in mod secundar, in scopuri de marketing a altor servicii terapeutice  oferite in viitor; 

Imi pot exercita drepturile ce rezulta din legislatia privind protectia datelor, asa cum sunt ele mentionate  in nota de informare atasata, printr-o cerere scrisa transmisa catre SC. Mind Instit SRL, prin intermediul  serviciilor postale la adresa de corespondenta Intrarea M. Eminescu, nr 1, et. 3, ap. 1, Bucuresti, sau la  adresa de e-mail BOGDANA.BURSUC@MINDINSTITUTE.RO 

Pot solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de catre SC.  Mind Instit SRL in scopuri de marketing; 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu  caracter personal in scopul furnizarii serviciilor de consiliere psihologica si psihoterapie va pune SC.  Mind Instit SRL in imposibilitatea de a-mi oferi aceste servicii. 

Data: Semnatura: ____________________ ____________________

ANEXA – Acord privind prelucrarea datelor personale de catre SC. Mind Instit SRL 

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Draga Pacient, 

Din data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice  referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul  principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere  care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit  sa va informam cum protejam datele dvs. personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului. 

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM? 

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, numele si prenumele, date privind starea  dumneavoastra de sanatate mentala actuala ori trecuta, date privind istoricul medical sau alte date personale  pe care ni le furnizati (ex. statut marital, orientare sexuală etc.) atunci cand deveniti Pacientul nostru. 

CUM PRELUCRAM DATELE DVS. PERSONALE? 

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, scopul principal fiind acela de a va furniza servicii de  consiliere psihologica si psihoterapieealizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în  vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață  dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale. 

Dacă v-ați dat acordul, adresa de email poate fi folosită pentru a va transmite materiale de psihoeducație sau  materiale terapeutice pentru dvs sau in scop de marketing, pentru a vă informa despre alte servicii pe care le  dezvoltăm și le oferim. 

In fine, prelucram datele dvs. personale si pentru scopuri de natura administrativa, respectiv emiterea de facturi  pentru serviciile pe care le prestam pentru dumneavoastra, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor noastre  legale de natura financiar-administrativa, in legatura cu folosirea datelor dvs. personale pentru a justifica  anumite plati primite de noi, de exemplu. Mai putem pastra datele dvs. personale, in conditii de stricta  confidentialitate, in legatura cu interesele noastre proprii de a ne apara in caz de neintelegeri cu dumneavoastra. 

Prelucrarea datelor dvs. personale in vederea prestarii serviciilor psihologice (consiliere psihologica,  psihoterapie sau evaluare psihologică) se intemeiaza intotdeauna pe acordul dumneavoastra , iar prelucrarea  pe care o efectuam este conforma cu legea aplicabila si cu normele deontologice ale profesiei noastre. In  legatura cu prestarea serviciilor psihologice, suntem tinuti, in unele cazuri, de obligatii legale – atunci cand este  identificat riscul de a va face rau dumneavoastra sau altor persoane. De asemenea, prelucrarile noastre in  scopuri de marketing se fac pe baza acordului dumneavoastra. Cat priveste prelucrarile pe care le efectuam in  scopuri administrative, acestea sunt facute in principal in vederea executarii contractului dintre noi si  dumneavoastra, a carui finalitate este emiterea de facturi pentru serviciile noastre. In legatura cu facturile  emise, vom efectua si unele prelucrari pe baza obligatiilor noastre legale, de ex. cele privind justificarea platilor  primite. In fine, atunci cand pastram datele dvs. personale in legatura cu interesele noastre de a ne proteja in 

caz de neintelegeri cu dumneavoastra, o vom face pe baza interesului nostru legitim, care nu consideram ca  este de natura sa va aduca vreun prejudiciu.  

COMUNICAM DATE PERSONALE CATRE ALTI DESTINATARI? 

Conform secretului profesional si confidentialitatii profesiei de psiholog, in conformitate cu legislatia aplicabila  in vigoare, nu transmitem date catre terti; nu transmitem date cu caracter personal despre persoane  identificabile catre terti. 

CAT TIMP PRELUCRAM DATELE PERSONALE? 

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre terapeutice. Dupa finalizarea acesteia, fișa care conține datele dumneavoastră persoanale va fi pastrata pentru o perioada de timp rezonabila (6 luni),  in acord cu nevoile noastre legitime si prevederile legale care ne impun pastrarea de date pentru perioade de  timp specifice. Stocarea datelor offline pe parcursul relației terapeutice, si cele 6 luni, dupa se realizează în  cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare. 

Pe baza acordului exprimat in formularul de consimtamant, la incetarea relatiei noastre, vom păstra datele dvs  de contact (telefon și email) pe o perioada de 5 ani pentru a vă transmite newsletterul bianual si informații  despre alte servicii terapeutice dezvoltate. 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. SI CUM POT FI EXERCITATE? 

Iata lista drepturilor pe care le aveti in baza legislatiei aplicabile: 

 • Dreptul de informare—acest drept este adus la indeplinire prin prezenta nota de informare si prin toate,  conform cu art. 12-14 din Regulament;  
 • Dreptul de acces – puteti solicita informatii privind activitatile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale; 
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa; 
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care  prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile Regulamentului; 
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege; 
 • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru  legitim; 
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati  furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise  altui operator; 
 • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor  personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe  consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar  pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila; 
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – noi nu realizam prelucrari automte de date.  Prelucrarea datelor se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului  convenit.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta  notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SC. Mind Instit SRL a datelor personale, va rugam sa ne  contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele  dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam),  numarul dumneavoastra de telefon, precum si scopul cererii dumneavoastra. 

Ne puteti contacta: 

prin email – la adresa: bogdana.bursuc@mindinstitute.ro; 

printr-o cerere transmisa prin posta la adresa de corespndenta Intrarea M. Eminescu , nr 1, etaj 3, ap.  [1], Bucuresti; 

telefonic – la numarul: 0742173822. 

Nu in ultimul rand, va informam ca informatiile complete privind prelucrarea datelor personale le veti putea  gasi incepand cu ***** pe site-ul nostru, la adresa www.mindinstitute.ro – sectiunea Protectia Datelor.