Informaţii pentru părinţi sau educatori despre educaţia sexuală la diferite vârste

Educaţie sexuală la 0-2 ani

Corpul uman şi funcţionarea lui

Denumirea corectă a părţilor corpului incluzând numirea corectă a organelor genitale externe (penis, vulvă) când copilul atinge organele genitale sau îi arată părintele.

Informaţii de bază despre funcţionarea corpului uman. Este important să i se permită copilului să îşi exploreze propriul corp. Părintele sau adultul să nu pedepsească comportamentul de explorare a copilului, astfel i se transmite copilului mesajul că exprimarea sexualităţii este un comportament ruşinos şi nesănătos.

Ignorarea unor comportamente de exprimare a sexualităţii la această vârstă, cum ar fi cel de autostimulare este cea mai potrivită metodă. Este important să fie însă identificată şi funcţia acestui comportament de autostimulare ( plictiseală, nelinişte, foame).

Părintele şi educatorul au rolul de a-l învăţa pe copil modalităţi alternative de autoreglare emoţională pentru a nu recurge la comportamentul de autostimulare.

Identitatea de gen

Copiii învaţă diferenţele de gen de la naştere când părinţii sau adulţii îi îmbracă în roz sau albastru. Părinţii iau decizii în funcţie de sexul copilului în ceea ce priveşte jucările copilului şi activităţile de joc (păpuşă fetele, maşină băieţii, fetele jocuri casnice – ex. „jocul de-a bucătăria”, băieţii jocul „de-a constructorul”), vestimentaţia, şi comportamentele copilului.

Stereotipurile de gen sunt pervazive în cultura noastră. Flexibilizarea acestor stereotipuri este scopul oricărui program de educaţie în special de educaţie sexuală.

Mesajul pe care îl trasmitem părinţilor şi educatorilor este că atât băieţii cât şi fetele pot să opteze pentru activităţi de joc care nu sunt tipice de gen, de exemplu fetele să se joace cu tractorul şi băieţii cu păpuşa. Decizia tipului de joc este în funcţie de aptitudinile şi interesele copilului şi nu trebuie limitată dezvoltarea lui în funcţie de stereotipurile culturii în care trăim.

Prevenţia abuzului sexual

Copiii trebuie să înveţe despre părţile corpului şi funcţionarea lui pentru a se proteja de exploatare sau abuz. Cea mai bună metodă de prevenire la această vârstă este supervizarea atentă a copilului şi a persoanelor din mediul său.

Educaţie sexuală la 3-5 ani

Corpul uman şi funcţionarea lui

Utilizarea corectă a etichetelor verbale pentru părţile corpului în mod special pentru organele genitale ale femeii şi bărbatului. Învăţaţi copilul despre funcţionarea organelor genitale: reproducerea. Este o vârstă foarte potrivită să înceapă discuţiile despre contactul sexual, curizitatea copiilor în această perioadă este foarte mare mai ales legată de sarcină şi naşterea unui nou frate sau soră.

Identitatea de gen

Învăţarea despre diferenţele fizice dintre fete şi băieţi. Întărirea ideii că fiecare copil este special şi are caracteristici unice, fiecare e special în felului lui de a fi fată sau băiat. Discutarea despre ceea ce este special în a fi fată sau băiat fără menţinerea stereotipurilor de gen.

Prevenţia abuzului sexual

Organele genitale sunt părţi private ale corpului şi nimeni nu le poate atinge decât în scopuri medicale (doctorul în prezenţa părintelui sau a tutorelui legal) sau de igienă (părintele sau educatorului cu acordul copilului).

Copiii trebuie învăţaţi la rândul lor să nu atingă părţile private ale corpului unei alte persoane. Explicaţi copilului că aceasta este o regulă care se aplică colegilor, rudelor şi persoanelor străine.

Învăţaţi copilului să spună „NU, părinţii mei mi-au spus că nimeni nu mă poate atinge!” şi să plece imediat ce există o persoană care încearcă acest lucru. Învăţaţi copilului să spună imediat sau să ceară ajutorul dacă cineva încearcă să îl atingă sau să ţipe. Faceţi pentru copil şi împreună cu el o listă cu ce poate să facă în acele situaţii.

Exersaţi cu copilul ce va face în acele momente: cum să spună NU şi să ceară ajutor. Permiteţi copilului să spună NU în orice situaţie se simte inconfortabil. Copiii trebuie învăţaţi să nu meargă sau să vorbească cu străinii în nici o situaţie. Explicaţi copilului de ce şi ce înseamnă o persoană străină. Exersaţi cu copilul jocul „ce ai face dacă…”.

Comportamentul sexual

Nu reacţionaţi negativ dacă îl vedeţi pe copil în timpul unui joc sexual! Utilizaţi acest moment ca un „moment de învăţare”. Explicaţii copilului că orice inserţie a unor obiecte în corpul său poate să îi producă rănire şi accidentare şi că nu este permis acest lucru din acest motiv (ex. aşa cum îi spunem să nu introducă obiecte în ureche).

Copiii trebuie să înveţe că autostimularea este un comportament privat. Învăţaţi copilul despre cuvintele potrivite şi cele nepotrivite în comunicarea unor elemente sexuale.

Educaţie sexuală la 6-12 ani

Corpul uman şi funcţionarea lui

La această vârstă copiii au nevoie de cunoştinţe complete despre sexualitate, sistemul reproductiv, funcţionarea sexuală incluzând contactul sexual. Discutarea schimbărilor din pubertate atât pentru fete cât şi pentru băieţi.

Identitatea de gen

Identitatea de gen este un construct stabil la această vârstă. Încurajaţi băieţii şi fetele să exploreze şi să îşi dezvolte abilităţile şi interesele depăşind limitările stereotipurilor de gen din cultura în care trăiesc.

Prevenţia abuzului sexual

Discutaţi cu copilul ce este abuzul sexual şi miturile despre abuz. Identificaţi împreună cu copilul situaţii abuzive, inclusiv hărţuirea sexuală de către colegi. Exersaţi cu copiii asertivitatea şi rezolvarea de probleme în situaţii dificile sau cu potenţial abuziv. Explicaţi copiilor cum persoana care abuzează, prieteni, rude sau străini manipulează copilul.

Comportamentul sexual

Învăţarea luării deciziilor în contextul unei posibile relaţii sexuale. Oferirea informaţiilor despre contracepţie şi bolile cu trasmitere sexuală (BTS şi HIV/SIDA).

Educaţie sexuală la 13-18 ani

Corpul uman şi funcţionarea lui

Informaţii despre sănătatea sexuală şi drepturile sexuale. Învăţarea tinerilor să solicite ajutor sau informaţii de specialitate. Încurajarea fetelor şi băieţilor activi sexual să consulte specialistul în planificare familială. Oferirea de informaţii despre contracepţie, bolile cu trasmitere sexuală.

Identitatea de gen

Diferenţele dintre fete şi băieţi au foarte multe aspecte de percepţie socială. Discutaţi cu ei aceste aspecte şi încurajaţi ideea diferenţelor individuale. A fi fată/femeie sau băiat/bărbat este ceva special. Învăţaţi tinerii să perceapă diferenţele de gen în interpretarea unor mesaje sociale (ex. cum percepe o fată sau un băiat o invitaţie la um film).

Prevenţia abuzului sexual

Învăţaţi tinerii să evite situaţiile abuzive şi situaţiile periculoase – a merge noaptea singur, evitarea unor zone periculoase. Discutarea despre relaţiilor de prietenie şi în mod special despre evitarea violului sau asocierea relaţiilor sexuale cu consumul de alcool sau droguri.

Comportamentul sexual

Discutarea atitudinilor şi valorilor sexualităţii în acord cu drepturile sexuale a fiecărei persoane. Oferirea accesului la contracepţie pentru tinerii activi sexual. Acceptarea nevoii de intimitate a adolescentului. Stabilirea unor reguli foarte precise în ceea ce priveşte întâlnirile în mediul extern casei.

Semne ale unui comportament sexual nesănătos

  • comportament sexual în care este implicat un copil/adolescent care nu are o relaţie mutuală de joc sau prietenie;
  • comportament sexual care interferează cu alte aspecte ale vieţii copilului;
  • cunoştinţe sexuale care depăşesc cunoştinţele pe care trebuie să le cunoască un copil pentru etapele de dezvoltare sexuală normală;
  • comportamentul sexual care se manifestă în locuri publice sau/şi persistă în ciuda insistenţei adultului de a opri comportamentul;
  • comportamente care îi deranjează pe ceilalţi copii sau pe alţi adulţi;
  • comportamente sexuale care cresc în intensitate, frecvenţă, intruzivitate;
  • comportamente sexuale care sunt asociate cu emoţii negative ca furie, anxietate, vinovăţie, ruşine sau teamă;
  • comportamente sexuale care cauzează discomfort emoţional sau durere fizică propriei persoane sau altei persoane;
  • comportament sexual care este asociat cu agresivitate, manipulare, forţă, ameninţare, plată.

Adaptat după Gordon, B.N., Schroeder, C.S. Sexuality: A Developmental Approach to Problems. New York: Plenum Press.