De ce stil sănătos de viaţă profesională…

Întrebări … şi

Indiferent daca faceti parte dintr-o corporatie multinationala, nationala sau daca sunteti managerul unei mici afaceri, cand este vorba despre productivitate sau competitivitate, va confruntati cu aceleasi dificultati:

 • cum sa atrageti si sa retineti cei mai buni oameni de pe piata muncii?;
 • cum sa gestionati absenteismul?;
 • ce să faceţi cu angajaţii care nu mai pot performa la maxim?;
 • cum sa cresteti profitul?;
 • cum sa deveniti un competitor puternic?

Majoritatea companiilor caută să găsească răspunsuri la aceste întrebări şi implementează diverse schimbări la nivelul organizaţiei sau redirecţionează utilizarea resurselor. Oamenii sunt trimişi la training, sunt cumpărate maşini sau tehnologii mai performante, se fac investiţii în promovarea imaginii, se formează echipe de lucru interdepartamentale … şi multe altele, în scopul de a crea un mediu de muncă optim care să stimuleze performanţa şi productivitatea angajaţilor.

De multe ori însă, în ciuda eforturilor organizaţiei de a oferi condiţii optime de muncă, angajaţii sunt demotivaţi, lipsiţi de energie, mereu nemulţumiţi de câte ceva, neinteresaţi, în conflict şi găsind întruna scuze, în defavoarea competitivităţii şi profitabilităţii organizaţiei.

 … răspunsuri

Un studiu longitudinal[1] realizat asupra dinamicii financiare a unei companii a investigat factorii care sunt implicaţi în profitabilitate, productivitate, loalitatea clienţilor şi fluctuaţia de personal. Executivul, doritor să afle rezultatele unei studiu de calitate, a furnizat informaţii acurate legate de aspecte cercetate ca fiind implicate în outputurile financiare ale companiei. Rezultatul a fost surprinzător! Factorul cu indicele de corelaţie cel mai mare pentru outputul financiar a fost sănătatea / starea de bine emoţională şi socială a angajaţilor.

Deşi studiul nu a vizat intervenţii asupra stării de sănătate şi nici nu şi-a propus să studieze rolul acesteia, datele au demostrat impactul pozitiv al sănătăţii emoţionale şi sociale a angajaţilor asupra rezultatelor financiare: optimizarea sănătăţii emoţionale şi sociale a angajaţilor cu 5% favorizează o creştere a satisfacţiei şi loalităţii clienţilor cu 1,3% şi o creştere a rezultatelor financiare cu 0,8%. Ne putem imagina acum cum arată cifrele în condiţii de sănătate emoţională şi socială maximă a angajaţilor?

Sănătatea ca resursă pentru activităţile zilnice din viaţa noastră privată sau de la locul de muncă nu este o noutate. Ce este nou, este că sănătatea e văzută nu doar ca absenţa bolii, ci ca o stare de bine fizică, emoţională şi socială [2], care reprezintă principala resursă a fiecărui angajat pentru a-şi face munca bine.

Cauză – efect

Mediul de muncă, viaţa personală, preocupările legate de viitor, lipsa timpului pentru relaxare şi activităţi reconfortante reprezintă un factor de risc pentru starea de bine emoţională şi socială a angajatului, iar aceasta, la rândul ei reprezintă un factor de risc pentru performanţa sustenabilă a angajatului şi, ca urmare, pentru profitabilitatea companiei.

Dacă sănătatea emoţională şi socială a angajatului este afectată, atunci apar/e:

 • productivitate scăzută (angajatul este prezent la locul de muncă, dar randamentul lui este mult sub cel maxim);
 • erori sau de accidente în sarcinile de muncă;
 • pauze prelungite în timpul programului;
 • iritabilitate şi conflictele cu colegii;
 • lipsa interesului, a implicării şi centrării pe rezolvarea de probleme;
 • gestionarea ineficientă a timpului.

De aceea, programele tradiţionale de sănătate la locul de muncă (medicina muncii) sunt completate prin programele de sănătate emoţională şi socială menite să prevină pierderile datorate angajaţilor[3].

Studiile de specialitate arată că problema sănătăţii emoţionale şi sociale la locul de muncă este mult mai frecventă decât ne închipuim, la prima vedere, şi aduce multe costuri:

 • 3 din 10 angajaţi suferă în fiecare an din cauza problemelor legate de sănătatea lor emoţională şi socială (anxietate, stări de panică, tulburări de somn, pierderea apetitului sexual, energie scăzută şi stări depresive, fumat excesiv, agresivitate în interacţiunea cu ceilalţi etc) [4] ;
 • 91 de milioane de zile de muncă se pierd anual din cauza problemelor legate de sănătatea emoţională şi socială a angajaţilor[5];
 • 98 % din angajaţii a 800 de companii cuprinse într-un studiu[6] afirmă că sănătatea lor emoţională la locul de muncă este afectată ;
 • problemele legate de sănătatea emoţională şi socială  sunt în creştere şi reprezintă 50% din problemele de sănătate ale angajaţilor (ele au reprenentat 15% în 1980, 30% în 1990)[7];
 • 50% dintre angajaţii care suferă de depresie nu sunt diagnosticaţi7.

Dezvoltarea unui stil sănătos de viaţă profesională reprezintă un instrument cheie în managementul şi sustenabilitatea performanţei angajaţilor.

Cum?

O companie care doreşte să dezvolte unui stil sănătos de viaţă profesională poate implementa programe la diferite nivele:

 • Programe psihoeducaţionale pentru angajaţi (ex. controlul emoţiilor, abilităţi sociale şi networking, managementul stilului de viaţă);
 • Strategii şi decizii organizaţionale care să faciliteze angajaţilor dezvoltarea unui stil sănătos de viaţă profesională.

[1] Rucci AJ, Kirn SP, Quinn RT (1998). The Employee-Consumer-Profit Chain at Sears. Hardvard Business Review, Jan-Feb: 83-97

[2] World Health Organization (1948)

[3] O’Donnell MP (2002). Health Promotion in the Workplace

[4] Gray P (2000). Mental Health in the Workplace. Mental Health Fundation UK

5 World Health Organization (2004)

6 Conferedatin of British Industry (2000)

7 Canadian Mental Health Association (2002)