1. Managementul performanţei echipei

Motivarea oamenilor diferiţi din echipă este provocarea pe care fiecare manager o are. Studii de cercetare arată că managerii români apelează mai degrabă la metode de management bazate pe sancţiune sau acuză lipsa unor metode eficiente de motivare a angajaţilor. Ca să stabileşti ce anume motivează o persoană şi să nu aplici reţete universal-valabile, este important să înţelegi de ce facem ceea ce facem şi care este mecanismul prin care apare şi se menţine un comportament. Unde putem găsi motivaţia fiecărei persoane, cât de mult depinde ea de contextul în care ea lucrează şi cine are puterea de a influenţa comportamentele acesteia sunt doar câteva întrebări care îşi vor găsi răspuns în procesul de coaching.

Beneficii pentru persoana/ organizaţie în urma procesului de coaching:

  • Va înţelege ce îi face pe oameni să funcţioneze diferit în sarcini de muncă, de ce fac anumite comportamente şi cum pot fi schimbate unele dintre acestea;
  • Va dobândi abilitatea de a motiva personalităţile diferite existente în echipă;
  • Va dobândi abilitatea de a menţine ceea ce fac persoanele din echipă bine şi de a comunica şi schimba comportamentele negative/ neperformante;
  • Va exersa abilitatea de a-şi formula în mod specific aşteptările faţă de echipă;
  • Va defini clar aceste aşteptări în termeni de „ce trebuie să facă/ ce să nu facă” membrii echipei şi va gestiona aceste comportamente;

2. Luarea deciziilor în business

Numeroase studii de psihologie economică indică faptul că starea emoţională influenţează abilităţile individului de a organiza şi analiza informaţiile, de a percepe riscurile şi de a evalua soluţiile alternative. Cunoaşterea acestor mecanisme si dezvoltarea abilităţilor de a le controla optimizează procesul de luare de decizii şi rezolvarea problemelor din companie într-un mod eficient.

Ce vor putea face participanţii în urma cursului:

  • Va identifica situaţiile în care riscam şi situaţiile care necesită luarea unei decizii;
  • Va identifica aspectele care ne influenteaza deciziile şi erorile facem în momentul când luăm decizii;
  • Va înţelege mecanismele psihologice în procesarea informaţiei şi care este impactul emoţiilor asupra deciziilor;
  • Va aplica abilităţi de a control a factorilor care influenţează evaluarea riscului şi strategiile decizionale.